Ochrana osobních údajů - Dortyjakoodtáty

Ochrana osobních údajů

 
 
 
Informace o tom, jakým způsobem, proč a jak  Petr Kalčík (Dorty jako od táty) zpracovává osobní údaje.
 
 
 
Petr Kalčík, IČ: 734 344 77 (Dorty jako od táty) zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), a s Nařízením EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).
 
 
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 
 
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Petr Kalčík (Dorty jako od táty) zpracovává pouze přesné osobní údaje, získané v souladu s ZOOU, za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu:

     

  • plnění smlouvy a poskytování služeb
  • zpracovávání cenových nabídek
  • účetní a daňové účely
  • vymáhání pohledávek
  • splnění právní povinnosti
  • přímý marketink
  • vedení zákaznické evidence

 
 
Veškeré shromažďované osobní údaje Petr Kalčík (Dorty jako od táty) shromažďuje a zpracovává pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.
 
Rozsah zpracování osobních údajů
 
identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
 
adresní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa
 
další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka
 
 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a je možné jej kdykoli odvolat písemně na e-mail dortyjakoodtaty@seznam.cz nebo poštou na korespondenční adresu společnosti Petr Kalčík (Dorty jako od táty), provozovna: Klostermannova 2286/1, 301 00 Plzeň nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé e-mailové kampani.

 
 

V Plzni dne 20.7.2018

 

Kontakt